wie is er bang van de boze wolf

Duitsland heeft een “huishoudpremie” ingevoerd. Duitsland gidsland … Een premie voor vrouwen aan de haard, een terugkeer naar de jaren dertig. Het zal ongetwijfeld uitstekend zijn voor de werkloosheidscijfers, waarop de zieke man van Europa dan weer luidkeels kan uitschreeuwen dat we allemaal het lichtende voorbeeld van het gidsland moeten volgen. Ik vind het alvast erg griezelig. Wat als onze populairste politicus ook na twee jaar wanbeleid in Antwerpen de glans in zijn veren niet verliest in de ogen van de “modale Vlaming” en hij tot premier van dit landsgedeelte gestemd wordt, wat als hij vervolgens na veel geweeklaag van zijnentwege over de anderen met wie niet valt samen te werken zich toch installeert en naar aloude traditie van zijn strekking het voorbeeld van zijn gidsland volgt, gaan wij dan ook weer aan de haard over enkele jaren? Wordt het activeringsbeleid een beleid van “vrouw, blijf bij uw kroost”? Wordt het ideaal van de hardwerkende tweeverdieners in de rand omgetoverd naar een depressieve-huisvrouwen-beleid? Ik hou mijn hart al vast …

Geef een reactie